Agenda

Zobacz, czego nauczysz się w DBMaster!

Agenda

Nie wiesz, czy DBM jest dla Ciebie? Sprawdź, czego chcemy Cię nauczyć!

Tydzień 01
Wprowadzenie do baz danych
Lekcja 01.01 Przygotowanie środowisk
Lekcja 01.02 Modelowanie aplikacyjne - opis problemu
Lekcja 01.03 Modelowanie bazodanowe - diabeł tkwi w szczegółach
Lekcja 01.04 Modelowanie bazodanowe - dobry model = klucz do dobrej wydajności
Zadanie domowe
Tydzień 02
Zaczynamy optymalizację
Lekcja 02.01 Wprowadzenie do zagadnienia indeksowania
Lekcja 02.02 Jakie mamy rodzaje indeksów, ile ich powinno być?
Lekcja 02.03 Co to są statystyki i dlaczego są ważne w procesie optymalizacji
Lekcja 02.04 Użycie indeksów w zapytaniach
Zadanie domowe
Tydzień 03
Optymalizacja - praktycznie - część I
Lekcja 03.01 Optymalizacja SELECT *
Lekcja 03.02 Optymalizacja wyrażenia LIKE
Lekcja 03.03 Optymalizacja GROUP BY oraz ORDER BY
Lekcja 03.04 Common Table Expressions (CTE)
Zadanie domowe
Tydzień 04
Optymalizacja - praktycznie - część II
Lekcja 04.01 Optymalizacja OR oraz AND
Lekcja 04.02 Optymalizacja CHECK constraint
Lekcja 04.03 Optymalizacja - użycie indeksów częściowych
Lekcja 04.04 Optymalizacje M2M - relacje many-to-many
Zadanie domowe
Tydzień 05
Funkcje okienkowe - czyli hidden gem w relacyjnych bazach danych
Lekcja 05.01 Co to są funkcje okienkowe i jak upraszczają nam życie
Lekcja 05.02 Funkcje łatwe - czyli liczymy wiersze na różne sposoby
Lekcja 05.03 Nietrywialna analityka - agregacje na sterydach
Lekcja 05.04 Inne funkcje okienkowe - LAG, LEAD, FIRST, LAST
Zadanie domowe
Tydzień 06
Zaawansowane deweloperskie tips and tricks
Lekcja 06.01 Dynamiczny SQL
Lekcja 06.02 Operacja na kursorach
Lekcja 06.03 Widoki oraz funkcje
Lekcja 06.04 Pozostałe - ważne uwagi na temat optymalnego pisania kodu
Zadanie domowe
Tydzień 07
Hurtownie danych
Lekcja 07.01 Architektura hurtowni danych
Lekcja 07.02 Modelowanie hurtowni danych
Lekcja 07.03 Ładowanie i przetwarzanie danych
Lekcja 07.04 Optymalizacja hurtowni danych
Zadanie domowe
Tydzień 08
ORM
Lekcja 08.01 Wstęp - Czy wciąż potrzebujemy ORM lub OM?
Lekcja 08.02 Entity Framework oraz Hibernate w działaniu
Lekcja 08.03 ADO.NET na poziomie kodu - co daje?
Lekcja 08.04 Niezupełnie na temat ORM - LinQ to SQL
Zadanie domowe
Tydzień 09
Bezpieczeństwo danych
Lekcja 09.01 Bezpieczeństwo ponad wszystko - poziomy zabezpieczeń oraz uprawnień
Lekcja 09.02 Przykłady niebezpiecznego kodu
Lekcja 09.03 Kod proceduralny i funkcyjny a bezpieczeństwo
Lekcja 09.04 Bezpieczeństwo poprzez widoki danych
Zadanie domowe
Tydzień 10
Administracja i konfiguracja serwera
Lekcja 10.01 Trzy komponenty serwera bazodanowego i ich monitorowanie
Lekcja 10.02 Krytyczne ustawienia serwera bazodanowego - Cz.I
Lekcja 10.03 Krytyczne ustawienia serwera bazodanowego - Cz.II
Lekcja 10.04 Zagadnienia administracyjne, na które wpływ ma Twoja baza danych
Zadanie domowe
Tydzień 11
Rozwiązania chmurowe - Azure, Amazon
Lekcja 11.01 Bazy danych w chmurach - dlaczego to jest dobre rozwiązanie?
Lekcja 11.02 Chmura Amazon - stack bazodanowy
Lekcja 11.03 Chmura Microsoft - stack bazodanowy
Lekcja 11.04 Przykład scenariusza integracyjnego - od źródła do hurtowni danych
Zadanie domowe
Tydzień 12
Bazy nierelacyjne, czyli witamy w świecie NoSQL
Lekcja 12.01 SQL vs NoSQL - dlaczego "Not Only SQL"?
Lekcja 12.02 Bazy key-value - programowanie Redis, HBase
Lekcja 12.03 Chmura Microsoft - stack bazodanowy
Lekcja 12.04 Baza kolumnowa (wide column) - Cassandra, Amazon Dynamo DB
Lekcja 12.05 Baza grafowa - silnik Gremlin
Tydzień 13
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Lekcja 13.01 Co to jest wyszukiwanie pełnotekstowe. Jak używać tego mechanizmu w silniku MySQL
Lekcja 13.02 Implementacja wyszukiwania pełnotekstowego w PostgreSQL
Lekcja 13.03 Implementacja wyszukiwania pełnotekstowego w silniku Oracle
Lekcja 13.04 Implementacja wyszukiwania pełnotekstowego w SQL Server